Green Deal Smart Energy Cities naar volgende fase

Sinds 2016 heeft het consortium van de Green Deal ‘Smart Energy Cities’ hard gewerkt aan de versnelde overgang naar een slimme, duurzame energievoorziening op wijkniveau. Voor 10 projecten in vijf gemeenten zijn Smart Energy Cities teams samengesteld. Deze integrale teams bestaan uit een creative producer (voor de bewoners), een innovatiecoach (energie-expert) en een vertegenwoordiger van de netbeheerder.

Ideate is als creative producer aan de slag geweest bij de gemeenten Eindhoven en Enschede. Een verslag van alle projecten en de learnings, samengevat in een innovatiemodel, zijn na te lezen op www.smartenergycities.nl.

In opdracht van de gemeente Enschede is voor Reimarkt gewerkt aan een nieuwe propositie voor eigen woning bezitters. Reimarkt is een retailformule waar zowel voor de huursector als de eigen woningbezitter, pakketten voor energiebesparende maatregelen worden aangeboden. Reimarkt dekt het hele proces van advies tot en met installatie. Samen met Reimarkt is gewerkt aan een segmentering van klantgroepen op basis van behoeften, wensen en verwachtingen. Deze zijn onderzocht door middel van een context mapping onderzoek bij meerdere huishoudens. De inzichten zijn vertaald naar mogelijke proposities en kanalen om de verschillende doelgroepen beter te bereiken en te bedienen.

Voor de gemeente Eindhoven zijn twee wijkgerichte projecten ondersteund: de eigen woning bezitters in de wijk Eckart Vaartbroek en een multistakeholder onderzoek in Strijp (en met name Strijp-S en Strijp-T). Voor Eckart Vaartbroek is het initiatief WoonConnect vanuit een gebruikersperspectief verdiept. Dit o.a. door het maken van een uitgebreide customer journey en verdiepende interviews met bewoners d.m.v. context mapping. Voor Strijp is een ‘sociale kaart’ ontworpen waarin zowel een overzicht als de onderliggende dynamiek van de (zeer) verschillende stakeholders is onderzocht en weergegeven.

Alle gemeenten die meededen aan deze fase van de Green Deal zijn enthousiast over de inbreng van de creative producers en de innovatiecoaches. De learnings zijn vertaald een model dat de weg wijst naar de energietransitie op wijkniveau. Daarbij gaat het vooral om te zorgen voor een integrale aanpak vanuit het bewoners/gebruikersperspectief in combinatie met de technische mogelijkheden. Een belangrijke les is dat de rol van gemeenten in dit soort complexe transities ook opnieuw moet worden vormgegeven, met name door in te zetten op ‘gedeeld eigenaarschap’ en werkelijke co-creatie.

Deze Green Deal krijgt een vervolg door een initiële bijdrage vanuit het ministerie van BZK. Zowel nieuwe gemeenten als de huidige betrokken gemeenten kunnen verder aan de slag met de ontwikkelde integrale aanpak en een team van experts. Wordt vervolgd.