Green Deal: Empowering Smart Energy Citizens

Green Deal: Empowering Smart Energy Citizens

8 augustus 2016

Het vraagstuk

De energiesector, de creatieve industrie, Netbeheer Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en vijf grote gemeenten sloten in 2013 de Green Deal Smart Energy Cities. Het publiek-private samenwerkingsverband moet leiden tot een versnelde overgang naar slimmere en duurzamere energievoorziening in de gebouwde omgeving. Het beoogde e­ffect van deze Green Deal is drieledig:

 1. een versnelde overgang naar een slimmere en op duurzaamheid gebouwde energievoorziening
 2. het bewust betrekken en activeren van bewoners, gebruikers, consumenten van de gebouwen
 3. meer banen, door versneld marktrijp en concurrerend maken van innovaties.

De Green Deal Smart Energy Cities fungeert als impuls voor grootschalige uitrol van energiebesparing, verduurzaming (lokale opwekking en opslag) en slimme netten door toepassing van innovatieve producten, diensten en concepten met een beoogde schaal van tenminste 100.000 gebouwen per eind 2019. Essentieel voor succesvolle opschaling binnen de Green Deal projecten is dat de gebruikers centraal worden gesteld: bewoners, eigenaars en gebruikers van gebouwen.

De creatieve industrie versterkt de projectaanpak door de inzet van creative producers. Ideate is creative producer in deze Green Deal Smart Energy Cities. De opgaven voor de creative producers zijn:

 • Ontwerpen rond de (eind)gebruiker
 • Mobiliseren/activeren (eind)gebruikers
 • Verfrissende aanpak: design thinking, service design, gamification, apps/internet/social
 • Ontwerpen voor gedragsverandering
 • Andere werkwijze en ervaring met kennisdeling

De aanpak

In deze Green deal zijn 12 zogenaamde icoonprojecten gedefinieerd. De projecten staan beschreven in onderstaand plaatje.

 

Green_Deal_Poster_20160412Ideate is als creative producer actief in de projecten: Eckart-Vaartbroek en Strijp in Eindhoven, Reimarkt en Bothoven-Noord in Enschede. Voor Eckart-Vaartbroek wordt samengewerkt met stedenbouwkundig adviesbureau Urbanos en bij Reimarkt met adviesbureau Kind-ID en in Enschede met Design Innovation Group. De projecten worden in samenwerking met de innovatie coaches opgezet om zo te borgen dat de mensgerichte aanpak goed aansluit op de technische mogelijkheden v.v.

De creative producers worden in hun aanpak ondersteund door de Hogeschool Utrecht, met name het lectoraat co-design. Zo worden ervaringen gedeeld, kansrijke aanpakken verder ontwikkeld en kennis geborgd.

Deze Green Deal is momenteel nog volop in uitvoering. Methodes die worden ingezet zijn o.a.:

 • customer journey mapping
 • persona’s en segmentatie op “customer jobs to be done”
 • stakeholder mapping
 • context mapping
 • interviews
 • desk research
 • storytelling

 

Category