Marktonderzoek potentie deeltijdopleiding Haagse Hogeschool

Marktonderzoek potentie deeltijdopleiding Haagse Hogeschool

8 augustus 2016

Marktonderzoek potentie deeltijdopleiding Huidtherapie.

”De Haagse Hogeschool (HHs) heeft Twynstra Gudde en Ideate aan het begin van collegejaar 2015-2016 verzocht een (markt)onderzoek uit te voeren naar de potentie van een deeltijdvariant van de opleiding Huidtherapie en/of losse (nascholings)modules. De opleiding Huidtherapie wordt momenteel namelijk enkel in voltijd aangeboden aan de HHs en de Hogeschool Utrecht (HU)”.

Aanleiding
De volgende redenen vormden aanleiding voor het onderzoek:

– De wens om met de opleiding beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen in het vakgebied en de beroepspraktijk, bijvoorbeeld door flexibiliteit in te bouwen in het curriculum en meer samen te werken met het werkveld.
– De wens om het beroep huidtherapeut duidelijker te profileren ten opzichte van andere beroepen die zich richten op de huid zoals dermatologen en schoonheidsspecialisten en andere paramedische beroepen zoals fysiotherapeuten, verpleegkundigen, diëtisten etc.
– De gevoelde urgentie om beter aan te sluiten bij de tendens van een leven lang leren en de behoeften van de doelgroep/ studentenpopulatie.
– De toenemende concurrentie van (particuliere) aanbieders

Het onderzoek had de volgende doelen:
– De huidige en gewenste positie van de opleiding Huidtherapie in het krachtenveld in kaart brengen.
– De kenmerken van huidige- en potentiële studenten schetsen.
– De randvoorwaarden bepalen die gelden om een deeltijdvariant van de opleiding succesvol aan te kunnen bieden.

De aanpak
Deze vragen zijn grondig onderzocht door middel van deskresrach, interviews en enquetes.

Verschillende mensen uit het werkveld en krachtenveld van de huidtherapeut zijn geïnterviewd, zoals de voorzitter van de Nederlandse vereniging van Huidtherapeuten, het Huidfonds, verschillende adviseurs, huidtherapeuten, huisartsen en schoonheidspecialisten, maar ook met opleidingsmanagers van de opleiding Huidtherapie en MBO Schoonheidspecialist is gesproken.

Naar aanleiding van de eerste bevindingen is in overleg met het team besloten om een enquête uit te zetten onder werkende, bevoegde huidtherapeuten. In de enquête is aan deze doelgroep gevraagd naar wensen en behoeftes ten aanzien van bij- en nascholing. Kort nadat deze enquête was uitgezet, volgde een belangrijke gebeurtenis: op 21 maart 2016 heeft minister Schippers van VWS een brief naar de Kamer gestuurd waarin zij adviseert dat Licht- en Laserbehandelingen in de toekomst uitsluitend mogen worden uitgevoerd door bevoegde huidtherapeuten. Omdat een dergelijke maatregel ingrijpende gevolgen heeft voor veel schoonheidsspecialisten, is besloten ook een eenvoudige peiling onder schoonheidsspecialisten uit te voeren, om daarmee inzicht te krijgen in de (omvang van de) behoefte om de opleiding Huidtherapie in deeltijd te volgen, waarmee een bevoegdheid kan worden verkregen.

Er zijn potentiële doelgroepen in kaart gebracht voor wie een deeltijdopleiding geschikt zou zijn en die daar behoefte aan hebben. Door vanuit op onderzoek gebaseerde scenario’s te schetsen en deze te bespreken met het werkveld en docententeam

De resultaten
Voor zowel zittende huidtherapeuten als schoonheidsspecialisten kan een deeltijdopleiding van toegevoegde waarde zijn blijkt uit ons marktonderzoek.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Renske via renske@ideate.nl

 

 

 

 

Category