Valys vervoer voor Transvision

Valys vervoer voor Transvision

18 augustus 2014

Voor vervoersregisseur Transvision heeft Ideate aan meerdere projecten gewerkt. In samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen en Transvison is een publieke website ontwikkeld voor NS Zonetaxi. Met NS Zonetaxi biedt NS reizigers een comfortabele manier om van deur tot deur te reizen, met taxi en trein. Online boeken is onderdeel van de service.

Voor de aanbesteding van het bijzondere bovenregionale sociaal-recreatieve vervoer (Valys) zijn door Ideate samen met een team van Transvison nieuwe concepten ontwikkeld en uitgewerkt voor verschillende vormen van vervoer. Om het deze kwetsbare groep mogelijk te maken om verschilende vormen van vervoer te combineren (taxi-trein-taxi) is een intensief service design project gerealiseerd. Het perspectief van de gebruiker is o.a. door middel van uitgebreide customer journeys inzichtelijk gemaakt. Op basis van de customer journeys zijn vervolgens voor verschillende doelgroepen service blueprints ontworpen waarin de nieuwe diensten tot in detail zijn uitgewerkt.

begeleid_instappen

Vanaf 1 januari 2014 zal het Valys vervoer door Transvision worden uitgevoerd. De nieuwe concepten van de ketenrit – een combinatie van taxi en trein onder begeleiding – zijn voorjaar 2014 geïntroduceerd. Voor de reizigers is het zo mogelijk meer en langere reizen te maken met hetzelfde (kilometer)budget.

Category