Ontwikkelen interventie waterdrinken kinderen

Ontwikkelen interventie waterdrinken kinderen

9 maart 2015

Doel: Ontwerpen van een interventie gericht op het stimuleren van water drinken onder jonge kinderen.

Context
De Gemeente Breda is in 2011 gestart met het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), met als doel het verminderen van overgewicht onder jongeren. Samen met scholen en andere partners ontwikkelt de gemeente een reeks van activiteiten voor de leeftijdsgroep tussen 0 – 19 jaar. Eén van deze activiteiten is het bevorderen van het drinken van water in plaats van suikerhoudende dranken door kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. JOGG is een beweging, waarbij iedereen in stad, wijk of dorp zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijker en aantrekkelijker te maken. Het doel is om het aantal jongeren met (ernstig) overgewicht te laten dalen. Verschillende sectoren (onderwijs, sport en recreatie, leefomgeving, levensmiddelenindustrie, zorg en welzijn en media) werken samen om overgewicht en obesitas duurzaam te bestrijden. www.jongerenopgezondgewicht.nl

Doel
Namens de gemeente Breda heeft marketing- en communicatiebureau MarkC aan Hogeschool Utrecht Publab en Ideate gevraagd om binnen het JOGG project een interventie te ontwerpen, gericht op het stimuleren van water drinken onder kinderen van 0-4 jaar. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Breda, GGD en Spa.

In het project wordt beoogd om een interventie te ontwikkelen die een meetbaar effect heeft op de drankkeuze van kinderen en daarmee bijdraagt aan een afname van overgewicht en het voorkomen van obesitas. Om dit te bereiken is gekozen voor een aanpak op basis van service design en persuasief ontwerpen, die ook succesvol wordt toegepast in o.a. de projecten Touchpoints en Veilig fietsen & ouderen. Service design benadert het ontwerpen van een gedragsbeïnvloedende maatregel (interventie) vanuit een diep inzicht in doelgroep (kinderen) en hun sociale context (gezin, school, vrienden, sportclub), alsmede de context van voeding- en drankkeuze. Persuasief ontwerpen rust op twee pijlers; het toepassen van overwegend bewuste beïnvloedingstrategieën en de toepassing van overwegend onbewuste beïnvloedingstrategieën. In het laatste geval is het ontwerp er bijvoorbeeld opgericht om routines en gewoontegedrag doorbreken (door bijvoorbeeld nudging).

Door service design en persuasief ontwerp te combineren ontstaat een aanpak die zich richt op het ontwerpen van effectieve gedragsbeïnvloedende maatregelen, die kansrijk zijn om te worden opgeno

Client name
JOGG Gemeente Breda
Skills
service design, behavioral design