Zorgsparen voor Aegon en Menzis

Zorgsparen voor Aegon en Menzis

18 augustus 2014

Met zorgverzekeraar Menzis en financieel dienstverlener Aegon zijn verschillende proposities ontwikkeld voor zorgsparen. Zorgsparen is bedoeld als een aanvullende spaarvorm om op latere leeftijd zorg te kunnen kopen, die niet verzekerd is. Als gezamenlijk initiatief biedt zorgsparen aan de klanten van Menzis een mix van zorgadvies, voordelig inkopen van hulpmiddelen in combinatie met een spaarrekening van Aegon.

Dit initiatief is ontstaan uit de behoefte mensen aanvullende vormen van financiƫle ruimte en middelen te kunnen bieden om zelfstandig zorg te kunnen inkopen waar noch een verzekering noch een publieke financieringsvorm aanwezig of toereikend is. Gezien de oplopende kosten van zorg en alle bezuinigingen die in de zorg, met name de AWBZ, zullen gaan plaatsvinden, is het voor veel mensen niet duidelijk hoe een mogelijke zorgbehoefte gefinancierd zal kunnen worden. Het hebben van een eigen financiƫle buffer kan een oplossing zijn om een potje achter de hand te hebben.

Aangezien dit hele domein vele onzekerheden kent, worden momenteel verschillende propositierichtingen verder uitgewerkt.

Category