Ideate publiceert in samenwerking met het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein van Hogeschool Utrecht (Publab) het rapport ‘Zolang ik nog fiets’. In dit rapport staan de uitkomsten van een onderzoek met als uitkomst een pilotinterventie gericht op wat ouderen zelf kunnen doen om veiliger te fietsen. Deze interventie is ontwikkeld in opdracht van de gemeentes Amersfoort en Dronten en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

‘Zolang ik fiets’ laat zien dat het gebruiken van de sociale omgeving een succesvolle insteek kan zijn voor het betrekken van ouderen bij veilig fietsen. Verder blijkt het fietsen voor ouderen ‘meer dan fietsen alleen’ te zijn; het raakt aan het ouderen worden in het algemeen, de onafhankelijkheid- en vrijheidsbeleving en het onderhouden van sociale contacten.

Het ‘Zolang ik fiets’ concept
De uitspraak ‘zolang ik fiets’, werd door de ouderen vaak verbonden aan een belangrijke waarde, maar die uiteindelijk –geheel of gedeeltelijk- moet worden opgegeven (zolang ik fiets, ben ik mobiel; zolang ik fiets, ben ik onafhankelijk; zolang ik fiets, blijf ik gezond). ‘Zolang ik fiets’ verwijst naar voordelen die het fietsen brengt, maar ook naar de eindigheid ervan.

De workshop, de fietscoach en de fietstocht
Binnen het concept zijn een drietal activiteiten ontwikkeld en als pilots getest. Een workshop-middag, een outdoor workshop en een fietstocht met fietscoach. De fietscoach speelde op de worskhop-middag ook een belangrijke ondersteunende rol. Hier de link van de video die gemaakt is tijdens de fietstocht met de fietscoach!

De doelen van de interventies zijn:
– de bewustwording van het eigen fietsgedrag vergroten, in relatie tot ouder worden.
– het gesprek over ouder worden en fietsen op gang brengen in bestaande sociale contexten
– praktische tips aanbieden voor veiliger gedrag
– oefeningen aanbieden om nieuw gedrag te bestendigen

De potentie van de ontwikkelde pilot-interventies bleek onder andere uit de hoge opkomst bij de activiteiten (58 deelnemers aan de workshop en 14 aan de fietstocht) en de hoge conversie tussen de activiteiten (24%).

Publicatie downloaden & meer informatie
De belangrijkste inzichten van ‘Zolang ik fiets’ werden op 25 juni gepresenteerd op het Nationaal Fietscongres, en de resultaten worden in 2016 gepresenteerd op het Etmaal van de Communicatiewetenschap en de Design Research Conference. De publicatie is hieronder te downloaden als pdf-document. Op dit moment is een vervolgproject gestart om de pilots te ontwikkelen tot een volwaardige interventie. Meer informatie is te verkrijgen bij renske@ideate.nl en reintjan.renes@hu.nl.

Lees hier het eindrapport: zolang_ik_fiets