Ideate verbindt de mens met de mogelijkheden.

In tijden van transitie…

Bezit wordt gebruik, centraal wordt decentraal, fossiel wordt duurzaam, standaard wordt maatwerk, betutteling wordt eigen regie. In veel domeinen wordt de oude orde verlaten, zonder dat we precies weten hoe de nieuwe vorm gaat krijgen. Technologische innovatie jaagt de transitie aan en opent een wereld aan mogelijkheden: we verduurzamen wijken, we zijn meer en meer mobiel, we leren en ontwikkelen ons een leven lang, waar en wanneer we dat maar willen, we verzorgen en monitoren zieken en ouderen op afstand zodat ze langer thuis kunnen wonen.

…groeien de mogelijkheden, maar ook de uitdagingen…

Hoe zorgen we dat een slim huis ook slim bewoond wordt? Hoe zorgen we voor meer mobiliteit zonder meer files? Hoe organiseren we een leven lang leren? Hoe kunnen ouderen veilig langer thuis wonen zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen? Hoe kunnen we gezonde, nieuwe leefgewoontes creëren en haalbaar maken voor iedereen?

… mensen maken of breken iedere transitie…

Ideate zet bij iedere transitie de mens centraal. We onderzoeken en verbeelden de leef- en denkwereld van mobiele, zorgende, lerende, zieke en gezonde mensen. En vanuit dit beeld ontwerpen we de verandering. Soms groot, soms klein. Zo zorgen we ervoor dat studenten, bewoners, automobilisten – mensen – ook echt kúnnen veranderen. Zodat hun leven gezonder, veiliger, duurzamer of gewoon prettiger wordt.

Ontdekken

Rijke klantinzichten zijn de basis voor het ontwerp van nieuwe diensten. Samen met onze klanten duiken wij diep in de levens van hun klanten. Met creatieve, kwalitatieve, technieken, speuren we naar niet vermoede inzichten. Klantinzichten helpen ook om duidelijkheid te krijgen over de vraag: “Welke problemen lossen wij eigenlijk voor onze klanten op?”

Ontwerpen

Rijke en onvermoede klantinzichten leiden tot nieuwe manieren om klantbehoeften te bevredigen. Om tot nieuwe proposities en concepten te komen. Tot vernieuwende manieren om de ervaring met uw organisatie te verbeteren.

Samen met u ontwerpen we nieuwe dienstconcepten en onderscheidende klantervaringen.

Realiseren

“Succesvolle nieuwe diensten”. Een mooi concept is de start van het echte werk: zorgen dat de nieuwe dienst ook werkelijk in de organisatie landt. Dat systemen, processen en mindsets op elkaar zijn afgestemd. Dat u kunt meten wat er toe doet en kunt bijsturen. En dat er een goed passend business model is om werkelijk waarde voor uw bedrijf en uw klanten te creëren.

Portfolio