Ideate participeert in creatieve coalitie voor betere vormgeving toekomstige zorg

Eerste creatieve coalitie voor betere vormgeving toekomstige zorg

Zes creatieve MKB bedrijven met een focus op zorg en welzijn hebben zich op 16 januari j.l. aangesloten bij U CREATE, Centre of Expertise Future Health Design. De coalitie bestaat uit Ideate, het Amsterdamse IJsfontein de Utrechtse bureaus Greenberry, Gainplay Studio, Design Innovation Group en Panton uit Deventer. Door participatie in innovatieve consortia, onderlinge kennisdeling en het inzetten van tal van ontwerpinzichten en methoden, maken de partijen zich hard voor een betere vormgeving van toekomstige zorg.

Walter Amerika, directeur van U CREATE is verheugd dat de bureaus de samenwerking met het expertisecentrum en met elkaar zijn aangegaan: ‘De crossover tussen de creatieve industrie en de zorg- en welzijnssector wordt zo steeds sterker en dat is van belang, omdat de nadruk te lang heeft gelegen op technologie als aanjager van zorginnovatie. Maar als die technologie niet aansluit bij de verwachting en belevingswereld van eindgebruikers zijn nieuwe producten en diensten op voorhand gedoemd te mislukken. Dokter en designer moeten dus vanaf het begin al met elkaar samenwerken’.

Wat alle betrokken bureaus verbindt, is dat zij in de afgelopen jaren ook vele private organisaties en bedrijven ondersteunen in de transitie naar een digitale en meer servicegerichte dienstverlening. Maar nog belangrijker is volgens U CREATE dat zij “naast efficiëntie en effectiviteit vooral empathie als designcriterium hanteren. Dit uitgangspunt sluit geheel aan bij de filosofie van U CREATE dat mensen niet op zoek zijn naar innovatie in hun dagelijkse bestaan, maar gezond willen opgroeien, gebalanceerd willen leven, gelukkig oud willen worden en waardig willen sterven.”

Over U CREATE

U CREATE is het Centre of Expertise voor Future Health Design: de crossover tussen de creatieve industrie en de zorg- en welzijnssector. Wij verbinden publieke en private partijen binnen ons sterk groeiende netwerk via innovatie-, kennis- en talentprogramma’s. U CREATE is een initiatief van de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Rabobank en Ordina.