Innovatieve nationale pilot Mobility as a Service (MaaS) Twente start

PERSBERICHT

Denekamp, 6 december 2019
Innovatieve nationale pilot Mobility as a Service (MaaS) Twente start

De acht Twentse gemeenten aangesloten bij de pilot MaaS-Twente, waaraan ook de Provincie Overijssel en het ministerie van IenW deelnemen, hebben twee inschrijvers geselecteerd om deze innovatieve nationale mobiliteitspilot concreet uit te werken. Hiermee start de pilot officieel. De inschrijvers zijn: Tranzer/Qarin/Ideate en MaaS-Portaal (combinatie van DAT-Mobiity, GoOV en Kyyti Group). In de pilot komen alle vormen van vervoer beschikbaar in één app, passend bij de reisbehoefte, van deur tot deur en zonder belemmeringen tussen vervoersopties door het gehele land kan reizen. Dat wil zeggen: plannen, boeken en betalen via één app. Bijzonder voor MaaS-Twente is de focus op de doelgroep van 20.000 Wmo-cliënten. De inschrijvers gaan in eerste instantie actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor deze doelgroep en de doorvertaling naar de overige 400.000 reizigers in Twente.

Voor de uitvoering van de MaaS-Twente pilot in 2020-2021 zijn gekwalificeerde marktpartijen die eerder door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn geselecteerd geconsulteerd en gevraagd om een concrete aanbieding te doen. Tranzer/Quarin en MaasPortaal zijn geselecteerd op basis van hun kennis en ervaring met opgaven zoals die zijn uitgevraagd voor de MaaS-Twente pilot.

Opstartfase MaaS-Twente

De twee geselecteerde partijen gaan tot begin april hun plannen verder uitwerken.
Voor de pilot hebben de samenwerkende overheden geld beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van de ontwikkel- en opstartkosten van MaaS-Twente. De inschrijvers is gevraagd minimaal 35% zelf te financieren.

In hun inschrijvingen gaven beide inschrijvers aan, dat zij deze innovatieve aanpak aankunnen en dat zij gedurende de pilot MaaS-Twente willen uittesten. In de opstartfase, die van nu tot begin april 2020 loopt, maken beide aanbieders een concreet Plan van Aanpak voor de pilot. Ook moeten ze een verdienmodel uitwerken, waarmee ook na de pilot de service zonder pilot-subsidies aangeboden kan worden in Nederland. In april 2020 vindt de uiteindelijke gunning plaats en wordt er een keuze gemaakt welke inschrijver de pilotfase ingaat.

MaaS staat voor eenvoud en gemak voor de reiziger
MaaS is een mobiliteitsconcept en staat voor het idee dat reizigers heel eenvoudig via een app hun reis met tal van modaliteiten kunnen plannen, boeken en betalen. MaaS is ontstaan uit de trend, dat we producten niet altijd of geheel gebruiken en dus kunnen delen. Delen en collectief consumeren staat centraal. Een eigen auto is niet meer nodig als je gebruik kunt maken van alle vervoersmogelijkheden zoals OV, (deel)taxi’s, lokale vervoersvoorzieningen, deelauto’s, -busjes en -fietsen. Ritten worden efficiënter en dus duurzamer! Dit creëert ruimte en schone lucht; winst voor welzijn en milieu.
De innovatie zit in de koppeling van alle vormen van mobiliteit voor alle reizigers in de regio Twente. De kwaliteit en accuratesse van de app moet gegarandeerd zijn voor de reiziger. Met de innovatieve techniek achter de app, willen we de reiziger volledig ontzorgen. De pilotfase is echter bedoeld als leerfase. Is MaaS in het doelgroepenvervoer überhaupt kansrijk en hoe moet dat dan georganiseerd worden en wat zou dan de bijdrage van overheden moeten zijn om hier een succes van te maken.

Alle reizigers in Twente en Wmo-cliënten in het bijzonder
Om de Twentse visie op vervoer mede nader vorm te geven, werken 8 Twentse partner- gemeenten (Losser, Haaksbergen, Dinkelland, Tubbergen, Enschede, Oldenzaal, Twenterand, Hengelo), de provincie Overijssel en het ministerie van IenW intensief samen in de pilot MaaS-Twente. MaaS-Twente biedt voordelen voor alle reizigers in de regio Twente, door advies op maat te bieden en de vrijheid om te kiezen uit meer vervoersmogelijkheden. Wat de pilot Twente uniek maakt is de focus op vervoer van Wmo-cliënten. MaaS-Twente stelt de Wmo-cliënt in staat om gebruik te maken van het reguliere openbare vervoer of andere, lokale opties, wanneer dat mogelijk is. Via een handige app of telefonisch contact krijgt de reiziger vervoersadvies op maat.


Zeven nationale pilots met MaaS-apps

De pilot MaaS-Twente is onderdeel van een groter MaaS-programma. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zeven regio’s hebben samen zeven landelijk opschaalbare MaaS-pilots ontwikkeld. Naast Twente worden deze pilots gehouden in: de Zuidas in Amsterdam, Utrecht-Leidsche Rijn, Groningen-Drenthe, Rotterdam-Den Haag (inclusief Rotterdam The Hague Airport), Eindhoven en Limburg.