Mobiliteit in transitie

De manier waarop we ons land hebben ingericht is sterk gebaseerd op vervoer met de auto. Met Openbaar Vervoer als oplossing voor mensen die geen auto hebben of niet kunnen rijden als achtervang. In Nederland wordt 72% van alle kilometers afgelegd in een personenauto.

Dat systeem loopt steeds meer vast. In de stedelijke gebieden wonen en werken steeds meer mensen, maar er is geen ruimte voor meer auto’s. Op het platteland neemt de bevolking af en wordt openbaar vervoer schaars en onbetaalbaar. Er is behoefte aan een nieuw mobiliteitssysteem, dat groener is, minder beslag legt op schaarse ruimte en ook ouderen en gehandicapten in staat stelt te participeren in de samenleving.

Ideate werkt voor verschillende organisaties die te maken hebben met de mobiliteitstransitie. Zo merkt Scania dat haar klanten,  transportbedrijven, steeds meer aandacht krijgen voor duurzaamheid. Maar hoe krijg je chauffeurs zo ver dat ze zuinig gaan rijden? Transvision stond voor de uitdaging mensen met een mobiliteitsbeperking met Valys meer kilometers te laten reizen door ook treinvervoer aan te bieden. De Verkeersonderneming staat voor de taak ervoor te zorgen dat mensen vaker de auto laten staan. Het ministerie van I&M wil ervoor zorgen dat ouderen veiliger gaan fietsen, zodat er minder ongelukken gebeuren met ernstig lichamelijk letsel.

In onze portfolio hebben we een aantal praktijkcases beschreven. De focus ligt daarbij altijd bij het beter begrijpen van de gebruikers, hun gedrag te kunnen duiden en op basis daarvan gedragsbeinvloedende interventies te ontwerpen.